skip to Main Content
Reoleftersyn

Rolig nu – få lavet et reoleftersyn på lageret

Lovpligtigt reoleftersyn iht. DS/EN 15635

Husker du at få lavet det årlige lovpligtige reoleftersyn på lageret? Har du selv den nødvendige viden til at foretage eftersynet, eller har du behov for eksperthjælp?

Hos Scan-flex har vi den nødvendige viden og organisation, som står parat til at hjælpe dig.

Vi tilbyder:

 • Gennemgang af lageret for fejl og mangler iht. DS/EN 15635
 • Erfarne og certificerede inspektører
 • Kontrol af reoler uanset mærke/fabrikat
 • Udfærdigelse af inspektionsrapport
 • Tilbud på udbedring af eventuelle fejl og mangler
 • Løbende aftale af planlægning og udførelse af det årlige pallereoleftersyn

Ring og aftal et reoleftersyn ved en af vores reolinspektører.

Husk, det er et ledelsesansvar at sikkerheden på lageret, er i orden.

Reoleftersyn

  Ring og få et uforpligtende tilbud

  59 18 63 63

  Eller udfyld formularen nedenfor, og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

  Reoleftersynet

  Reoleftersynet foretages fra gulvniveau, da det som regel er her, at de fleste skader opstår. Det er sjældent nødvendigt, at tømme reoler for at foretage eftersynet. Derfor er der normalt meget lille forstyrrelse af den daglige lagerdrift. Eftersynet foretages i henhold til standarden DS/EN 15635 og afsluttes med en rapport med dokumentation over, fundne afvigelser og skader, samt klassificering af disse.

  Husk også den løbende kontrol i dagligdagen. Få oparbejdet en kultur hos medarbejderne, så skader opdages tidligt og dokumenteres, så korrigerende handlinger hurtigt kan iværksættes.

  Klassifisering af skader iht. DS/EN 15365

  Grøn

  Skade noteres og overvåges.

  Revurderes ved næste 12 mdr. eftersyn.

  Hvis skaden forværres, hæves skadesniveau til gul.

  Gul

  Farlig skade – dog vurderes skaden ikke så alvorlig, at pallereolen straks skal tømmes/aflastes.

  Skaden noteres og udbedres hurtigst muligt.

  Hvis lokationen tømmes, må lokationen ikke længere benyttes før skaden er udbedret.

  Hvis skaden ikke er udbedret inden 4 uger, hæves skadesniveau til rød.

  Rød

  Meget farlig skade, som kræver straks handling

  Pallereolen og alle berørte reolfag, aflastes omgående og reolen repareres inden den må benyttes igen.

  Reparationen skal udføres korrekt, med de rigtige reservedele.

  Gældende standarder og bekendtgørelser for reoleftersyn

  Standarder

  Pallereoler er omfattet af følgende fælles europæiske standarder:

  • DS/EN 15512 : Stationære opbevaringssystemer af stål – Justerbare pallereolsystemer – Principper for dimensionering
  • DS/EN 15629 : Stationære opbevaringssystemer af stål – Specifikation af udstyr til opbevaring
  • DS/EN 15620 : Stationære opbevaringssystemer af stål – Justerbare pallereoler – Tolerancer, deformationer og frirum
  • DS/EN 15635 : Stationære opbevaringssystemer af stål – Anvendelse og vedligeholdelse af udstyr til opbevaring

  Standarderne kan købes hos Dansk Standard. Vær opmærksom på, at de kun kan fås på engelsk.

  DS/EN 15635 afsnit 9.4, – Ekspert eftersyn – En teknisk kompetent person skal udføre eftersynet med et interval på intet mindre end hver 12. måned. En skriftlig rapport skal udstedes og sendes til den ansvarlige for lageret, med observationer og forslag til alle nødvendige korrigerende tiltag.

  AT bekendtgørelser

  Pallereoler betragtes som et teknisk hjælpemiddel. Reglerne for indretning og anvendelse af tekniske hjælpemidler, kan findes på arbejdstilsynets hjemmeside under bekendtgørelser.

  § 14. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i § 6 omhandlede krav. Herunder skal der foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet i særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet, jf. § 77 i lov om arbejdsmiljø.

  Værd at vide!

  • Der er en udbredt misforståelse af, at pallereoler skal være CE mærket. Det skal de ikke være!
  • En sagkyndig kan være en person i firmaet, der har modtaget tilstrækkelig uddannelse til at udføre eftersynet.

  Scan-Flex – meget mere end reoleftersyn

  Scan-Flex tilbyder indretning af lagre, magasiner, arkiver, værksteder og personalerum.

  Scan-Flex har i mange år løst et utal at vidt forskellige, større og mindre opgaver for såvel offentlige som private kunder. Dette gør Scan-Flex til en seriøs leverandør og kompetent sparringpartner, når der skal indrettes med omtanke.

  “Det er nemt, gratis og uforpligtende at tage Scan-Flex med på råd. Afhængig af opgavens art og størrelse kommer vi, og lytter, måler op og vurderer, hvorefter vi udarbejder gratis og uforpligtende indretningsforslag og naturligvis tilbud.”

  Et forretningskoncept som har resulteret i løbende udvikling, solid fremgang og styrket markedsposition.

  Back To Top